Home

De zakelijke wereld zit vol risico’s

Er is een groeiende behoefte om deze risico’s bij te houden, te controleren en te monitoren. Dit is niet alleen een wettelijke verplichting, er is een verhoogde zorg en aandacht voor risicobeheersing. In de afgelopen jaren hebben we schokkende voorbeelden gezien van high-profile zakelijke schandalen en mislukkingen, waarbij investeerders, andere belanghebbenden en personeel enorme verliezen hebben geleden. Dit heeft sindsdien geresulteerd in verschillende wettelijke initiatieven zoals de Sarbanes-Oxley Act.

Risico’s en bedreigingen voor de continuïteit van het bedrijf worden steeds groter en diverser. Denk maar aan de impact die verstoring van uw IT-systemen kan hebben en wat er zou gebeuren als die systemen werden gehackt. Er zijn veel gebieden zoals belastingen, financiën, IT, personeel en verzekeringen om te controleren.

De behoefte aan Enterprise Risk Management normen en systemen wordt daarom ook steeds groter en is niet langer beperkt tot Fortune 500 bedrijven. Het is de taak van elk uitvoerend management om ervoor te zorgen dat de risico’s voor hun organisatie binnen aanvaardbare grenzen blijven. En de eerste stap in dat proces is het identificeren van de risico’s en controles te creëren om ze te checken en te monitoren.

Om u te helpen bij deze uitdaging hebben we samen met een aantal Kennispartners Controlplanner gecreëerd, een online systeem waarmee u snel “in Control” komt en blijft.

Oplossingen

Controlplanner is een platform met diverse online applicaties voor Workflow en Risicobeheersing.

Met behulp van de Controlplanner applicaties optimaliseert u uw beheersingsprocessen op een intuïtieve en efficiënte manier.

Alle Controlplanner applicaties zijn ontworpen om u meer grip te geven op uw processen.
De Controls zijn beschrijvingen en instructies van activiteiten die u in de workflow kunt plannen en toewijzen aan gebruikers(rollen). Met behulp van de overzichtelijke dashboards monitort u direct de status van de voortgang en kwaliteit van de uitgezette activiteiten.

Er is een groeiend aanbod aan applicaties voor MKB+ en grootbedrijven:

 • Tax Control Framework
  Powered by Grant Thornton Accountants
 • Fast Closing
  Zorgeloos grip op uw periodieke afsluitingscyclus
 • Prepared by Client
  Voorbereiden van de jaarlijkse accountantscontrole
 • Compliance Control
  Automatisch versturen en volgen van compliance verklaringen
 • Risk Assessment
  Risico’s inventariseren, analyseren en beheersen
 • Contracten- en Abonnementenbewaking
  Hou grip op contracten en abonnementen
 • Maatwerk Control Domains
  Uw eigen control-activiteiten workflow opzetten

Tip:
Na de jaarafsluiting met Fast Closing kunt u de in de File Library verzamelde bewijsstukken gebruiken in de module Prepared by Client als voorbereiding op de jaarlijkse accountantscontrole.

Tax Control Framework

Een van de grootste risico’s die u als bedrijf zelf in de hand kunt houden zijn uw fiscale risico’s.
Niemand zit te wachten op een probleem met de fiscus.

Helaas is de fiscale wetgeving complex en verandert ook regelmatig, denk bijvoorbeeld aan de Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA), die bij zijn invoering heel wat stof heeft doen opwaaien.
Voldoet u voor de Loonbelasting nou wel of niet aan de regels als u ZZP-ers inhuurt?

En hoe zit het met de BTW, houdt u zich wel aan alle regels, en wat zijn die regels precies?
U kunt het uiteraard aan uw accountant of aan een fiscaal specialist gaan vragen maar dan loopt u tegen grote kosten aan.

Om dat te doorbreken heeft Controlplanner samen met Grant Thornton Accountants en Adviseurs binnen Controlplanner een aantal Control Domains opgezet waarmee u voor alle belastingen precies de Controls voorgeschoteld krijgt die bij uw bedrijf passen.

Met Grant Thornton als uw kennispartner heeft u altijd de meest relevante en actuele informatie tot uw beschikking vastgelegd in duidelijke beschrijvingen en behapbare instructies.

Ongeacht wie uw eigen accountant is, u kunt bouwen op de expertise van Grant Thornton om u te behoeden voor fiscale fouten.

Fast Closing

Wie kent dat niet; de stress van de periodieke afsluiting.
Honderden emails, Excel lijstjes met taken, wie doe ook al weer wat.

Wordt u er ook zo moe van om als een politieagent te moeten bewaken of iedereen zijn of haar taken wel correct en op tijd uitvoert?
Terwijl u liever bezig bent met het stroomlijnen van het afsluitingsproces, het delegeren van taken en het bewaken van de kwaliteit.

De periodieke afsluiting is soms een bijna onoverzichtelijke chaos met mensen die niet doen wat ze zouden moeten doen, taken die tussentijds veranderen en gebrek aan overzicht. En dat komt elke maand weer terug!

Om het nog erger te maken is er voortdurend de roep om “Fast Closing”.
Alles moet nog sneller, sneller, sneller. Maar kan dat eigenlijk wel?

Met Controlplanner wel!

De periodieke afsluitingscyclus kan enorm stressvol zijn als u onvoldoende overzicht heeft. Zijn alle taken wel of niet gedaan. Om nog maar te zwijgen over de uitkomst en kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
Met Fast Closing van Controlplanner kunt u eindelijk rustig achterover leunen en erop vertrouwen dat uw afsluitingscyclus loopt zoals u dat graag wilt.

U start met een start set voorzien van tientallen (sub)Processen en Controls die u zelf kunt aanpassen en aanvullen. Zo maakt u snel een volledige lijst met taken die perfect aansluit bij de vereisten van uw organisatie. Vervolgens plant u elke Control met behulp van de intuïtieve interface in en wijst deze toe aan een of meerdere gebruikers. Deze krijgen een bericht als er nieuwe activiteiten zijn of als een activiteit te dicht bij de deadline komt. En u ontvangt een bericht als een activiteit de deadline overschrijdt zodat u kunt ingrijpen.

U hoeft niet zelf te controleren of iedereen zijn taak uitvoert, dat doet het systeem voor u.
En met behulp van duidelijke dashboards houdt u het overzicht op de voortgang en de kwaliteit van de uitgevoerde afsluitingswerkzaamheden.

Prepared by Client

De jaarlijkse accountantscontrole, elk jaar hetzelfde gedoe; assistent-accountants met lastige vragen op het verkeerde moment.
Dat kan anders!

Accountants doen hun jaarlijkse controle steeds op dezelfde manier, door het vullen van een gestructureerd afsluitdossier met specificaties en bewijsstukken, vroeger wel “klapperschema” genoemd.
Op basis van de informatie in dat afsluitdossier doen ze hun analyses, kunnen ze vervolgens hun conclusies trekken, aanpassingen doorgeven en aanbevelingen doen.

Prepared by Client helpt u met opvragingen die precies aansluiten bij de structuur van het afsluitdossier van uw accountant. U stelt op uw gemak samen met uw medewerkers het gehele afsluitdossier samen en levert zo precies aan wat uw accountant nodig heeft, zonder dat er iemand aan uw bureau komt zeuren als u het daar net geen tijd voor heeft.
U kunt zelfs een extra controleslag inbouwen van de belangrijkste onderdelen zodat de kwaliteit van wat u aanlevert gecontroleerd wordt.

En daarna heeft u diverse mogelijkheden om de informatie bij uw accountant te krijgen:

Uw accountant krijgt (gelimiteerd) toegang tot het systeem met alleen leesrechten
U exporteert een compleet dossier en overhandigt dit aan uw accountant
U kopieert de bestanden uit uw File Room naar de portal van uw accountant
Wie uw accountant ook is, met Prepared by Client zorgt uw dat uw jaarlijkse accountantscontrole soepel, gestructureerd en zonder stress verloopt.

Visie & Werkwijze

ControlPlanner is het hart van uw Enterprise Risk Management proces.
De functionaliteit is ingebed in de procedures en bevat de Controle Domeinen ontwikkeld door uw Kennispartners.

Enkele functies van het ControlPlanner systeem zijn:

 • Gebruikerstoegang en -rechten
 • Functiescheiding
 • Toewijzen van (sub)Domeinen aan specifieke gebruikers
 • Automatische meldingen voor wachtende taken
 • Organisaties, Divisies en Afdelingen
 • Controledomeinen ontwikkeld door diverse Kennispartners
 • Dashboards om de gezondheid en voortgang te monitoren

Vraag een Demo aan

Een demo laat u in een keer zien of onze applicaties voor u de juiste oplossing bieden

Contact

Controlplanner

Controlplanner B.V.
Hoekerkade 70
2725 AL  Zoetermeer

t. +31 (0) 6 – 55 950 318
e. info@ControlPlanner.nl