Jaarwerk

Jaarwerk

De meeste bedrijven en Stichtingen in Nederland zijn verplicht een jaarrekening op te maken en te deponeren. Dat samenstellen van de jaarrekening is een vak apart en wodt vaak overgelaten aan de accountant, ook als dat helemaal niet nodig is. Zeker voor kleinere ondernemingen kan worden volstaan met een samenstellingsverklaring.

Met de Jaarwerk software stelt u zelf stap voor stap de jaarrekening samen. De cijfers die u zelf heeft opgeleverd en gecontroleerd vormen de basis.
U importeert vanuit Excel de Balans en Resultatenrekening in van dit jaar. Datzelfde doet u met de cijfers van vorig jaar als u die vorig jaar nog niet had ingegeven. Het kasstroomoverzicht wordt automatisch gegenereerd uit Balans en Resultatenrekening. Het enige dat dan nog overblijft is het geven van een toelichting op de cijfers. Ook daarin begeleidt deJaarwerk software u bij elke stap.

Het concept rapport kunt u exporteren naar een MS-Word bestand om daarin de opmaak nog verder aan te passen aan uw huisstijl. Het resultaat kunt u vervolgens laten voorzien van een controle- of samenstellingsverklaring.
Uw eigen gegevens en toelichtingen worden gestructureerd zoals dat volgens de wet op de jaarrekening hoort. Zonder dat u daar een dure accountant voor nodig heeft. Dat scheelt tijd en geld.

Jaarwerk is een uiterst gebruiksvriendelijke applicatie die het samenstellingsproces van uw jaarrekening in kleine eenvoudige stukjes opbreekt en u stap voor stap door het proces heen begeleidt.

Tip:
Gebruik Jaarwerk samen met Prepared by Client
De uitkomsten daarvan kunnen dan als basis dienen voor de samenstelling van de jaarrekening.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op voor meer informatie