Simple Project Planner

Simple Project Planner

Hoeveel verschillende projecten en projectjes lopen er bij u in de organisatie? Heeft u daar overzicht in? Het bewaken van projectvoortgang is zonder de juiste tooling bijna onbegonnen werk. Wie doet wat en hoever zijn ze daarmee? Welke afhankelijkheden zijn er tussen de diverse taken?
Al heel snel bent u het overzicht kwijt en loopt u achter de feiten aan.

Met de Simple Project Planner creëert u eenvoudig projecten en de daarbij behorende activiteiten die u toewijst aan de juiste gebruikers.

Taken kunnen een begindatum maar ook een deadline meekrijgen. Ook kunt u een inschatting doen van de benodigde hoeveelheid tijd per taak. Bij de uitvoering van een taak kan de gebruiker aangeven hoeveel tijd de taak daadwerkelijk gekost heeft. In de projectkaart ziet u vervolgens precies hoeveel tijd er al besteed is en hoeveel er nog in planning staat. Daarmee kunt u overzichten opvragen per klant en/of per project om bijvoorbeeld te kunnen factureren.

Gebruikers beheren al hun activiteiten in een overzichtelijke activiteitenplanning. Daarin kunnen ze per project of klant zien wat ze al gedaan hebben en wat ze nog te doen hebben inclusief de inschattingen van de tijd die daarvoor staat. Ze kunnen notities maken en bijlagen toevoegen.

In elke taak kan worden aangegeven van welke andere taken deze afhankelijk is. Zo kan bijvoorbeeld het schilderen van een muur nog niet beginnen als het stucwerk nog niet klaar is. Of het testen van de nieuwe scanapparatuur voor inkomende facturen kan nog niet beginnen als de mailbox voor het ontvangen van facturen nog niet is gekoppeld aan de software.

Met Simple Project Manager behoudt u heel eenvoudig het overzicht van projecten en activiteiten. U bewaakt deadlines en tijdsbudgetten en kunt ingrijpen voor het te laat is.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op voor meer informatie